تلگرام امروز امکان اضافه شدن روبات به عنوان Administrator کانال را اضافه کرد.

یکی از محدودیت‌های کانال‌ها این بود که باید محتویات آن به صورت دستی تولید می‌شد و توسط مدیر/مدیران درج می‌شد.

اما از امروز یک ربات نیز می‌تواند به عنوان یکی از مدیران کانال اضافه شود و مطالب را به صورت اتوماتیک در فواصل منظم زمانی یا پس از آماده‌شدن در مبدأ خبر (مثلا سایت یا اکانت اجتماعی مدیر کانال)، در کانال منتشر نماید.

پیش‌بینی می‌شود که این امر موجب افزایش سطح کیفی و کمی مطالب کانال‌ها شده و کاربران را بیش از پیش در محیط تلگرام نگهدارد.

همچنین این امر می‌تواند کاربردهای دیگری هم داشته باشد... یکی از این کاربردها دورزدن محدودیت تعداد مدیران یک کانال است که هم‌اکنون محدود به 20 مدیر است.